TeMa Online

Alumni Blog: Jaep Postma

Beste TeMa leden,

Mijn naam is Jaep Postma en in juli 2018 ben ik na het afronden van de master TOM alumnus van TeMa geworden. Toen ik in 2016 met het pre-MSc. programma startte, ben ik direct lid geworden en mocht ik deel uitmaken van de carrière-commissie. Het volgende jaar was ik voorzitter van de internationale commissie. Voor mij waren het twee geweldige jaren waar ik veel leuke mensen heb leren kennen en waarin ik tevens veel heb geleerd.

In oktober 2018 ben ik gestart als management trainee bij Century. In 1932 begon Century als parkeergarage in het centrum van Groningen. In 2019 is het bedrijf gegroeid naar 14 vestigingen en is Century dealer van Volkswagen, Volkswagen bedrijfswagens, Audi, SEAT, ŠKODA, CUPRA en Kalkhoff e-bikes voor de provincie Groningen en Drenthe. Daarnaast heeft Century een eigen wasstraat, bedrijfswagenombouw-, verhuur-, lease- en schadetak. De kans is dus groot dat je mobiliteit in Groningen wordt verzorgd door Century!

Anders dan bij andere bedrijven is mijn traineeship niet verdeeld in tijdvakken met een specifieke opdracht. Mijn baan bestaat feitelijk uit twee delen; het ene deel (±30%) bestaat uit ondersteuning van het management team. Daarnaast heb ik mijn eigen projecten waar ik dus 70% van mijn tijd aan besteed.

Wekelijks bereid ik het MT overleg voor. Tijdens het overleg maak ik notulen en beheer ik de actielijst. Dit doe ik ook voor de RvC en de AvA, maar deze bijeenkomsten vinden maar een aantal keer per jaar plaats. Periodiek mag ik mijn werk ook presenteren voor het managementteam. Het voorbereiden en bijwonen van dit soort bijeenkomsten ervaar ik als zeer leerzaam.

Het gros van mijn tijd besteed ik aan mij eigen projecten. Het eerste project was een softwaremigratie. Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor de algehele voortgang van de migratie. Het pakket wordt gebruikt door meerdere afdelingen en hier zat ook meteen de grootste uitdaging; het vaststellen en bijeenbrengen van alle eisen en wensen rond de functionaliteit van het nieuwe pakket. Doordat het oude pakket al tientallen jaren in gebruik was, werd veel op basis van ervaring gedaan. Voor mij was het (als leek) hierdoor soms best lastig de werkprocessen helder te krijgen en te vertalen naar de functies in het nieuwe pakket. Als alles dan uiteindelijk bijeen komt dan geeft dat zeker voldoening!

Toen er in het slot van de softwaremigratie meer tijd vrij kwam, werd het tijd voor een nieuw project. In mijn werk voor het management team gaat het voornamelijk om strategische vraagstukken. Daarnaast wilde ik graag ervaring opdoen in de operatie en met name, de operatie dicht bij de eindklant. Daarop heb ik voorgesteld aan de slag te gaan met de Century wasstraat. De wasstraat is in april 2018 geopend en liep goed. Na ongeveer ¾ jaar was het tijd voor een professionaliseringslag. Dit betekent voor mij mooie uitdagingen in zowel marketing, operations, maar ook in het leren werken met personeel. Op het gebied van marketing ben ik gestart met een uitgebreide klanttevredenheidsenquête. Middels de enquête heb ik vastgesteld waarom mensen voor onze wasstraat kiezen. Zelf had ik een aantal USP’s vastgesteld, maar om een effectieve reclameboodschap te maken moest ik weten wat de klant écht belangrijk vindt. Ook in de operatie kom ik de nodige uitdagingen tegen. Om de kwaliteit te borgen wordt er in onze wasstraat handmatig voorgewassen. Door handmatig de plekken te wassen waar de machine niet of minder goed bij komt zorgen we dat auto’s altijd 100% schoon de wasstraat verlaten. Deze extra aandacht heeft helaas ook een keerzijde, het blijkt de bottleneck van de operatie te zijn. Er moet dus een manier gevonden worden om de doorlooptijd te verkleinen zonder verlies van kwaliteit.

Na een tijdje observeren viel het me op dat het in de praktijk ontbrak aan een gestructureerd werkproces. Hierop heb ik, in samenspraak met de wasstraatmedewerkers, geprobeerd een procesflowchart te maken om een vaste werkvolgorde aan te nemen. Door de grote variatie in automodellen en mate van vervuiling bleek een flowchart niet afdoende. Daarop ben ik gestart met het opzetten van een trainingsprogramma om medewerkers op te leiden. Het trainingsprogramma is er op gericht medewerkers bewust te maken welke vlakken op de auto wel, maar voornamelijk ook juist niet met de hand gedaan moeten worden. Dagelijks houdt ik de taktijden bij middels een BI dashboard. Nu we enkele weken bezig zijn met het vernieuwde proces is er reeds een mooie daling zichtbaar.

Van de directeur aftersales kreeg ik de vraag of ik alle klantauto’s vanuit de werkplaats wil gaan wassen.  Om dit te realiseren ben ik gestart met een analyse van de werkplaatsdata. Om hoeveel auto’s gaat dit per dag en met name, hoe is de aanvoer verdeeld over de dag? Met deze gegevens ben ik gaan rekenen. Hierbij kwamen veel aspecten uit het vak Operations Management & Control aan bod. Een van de laatste stappen is het werven van medewerkers en de ontwikkeling van een slimme sleutelkluis. Samen met de leverancier ontwikkelen we een kluis waarin een FIFO verloop van de te wassen auto’s wordt geborgd. Binnenkort zal het door mij ontworpen proces in de praktijk worden gebracht!

Wil je weten hoe ik me heb georiënteerd op de arbeidsmarkt en hoe ik mijn sollicitaties heb voorbereid? Wil je meer weten over mijn leven bij Century? Of heb je andere vragen?

Bel of mail mij gerust

Jaep Postma

06-38954199

j.postma@century.nl

Partners