Kascommissie

De Kascommissie (KasCo) is een ALV-commissie waarvan de leden worden benoemd door de ALV voor een periode van één jaar. De KasCo is verantwoordelijk voor de controle van het beheer van de gelden van de vereniging. De Kascommissie ‘20-’21 bestaat uit de volgende personen:

  • Anouk Eikelboom (Voorzitter)
  • Ruurd Dobber
  • Luuk van der Moolen
  • Mick Veldscholte (Extern lid)