KasCo


De Kascommissie (KasCo) is een ALV-commissie, de leden worden benoemd door de ALV voor een periode van één jaar. De KasCo is belast met de controle van het beheer van de gelden van de vereniging.        

De Kascommissie '17 - '18 bestaat uit de volgende personen:

Sim Kersten (Voorzitter)                        

Jaco van Burgsteden

Jurrit Kuiken                                                

Winant Zwinderman                              


Onze partners