KasCo


De Kascommissie (KasCo) is een ALV-commissie, de leden worden benoemd door de ALV voor een periode van één jaar. De KasCo is belast met de controle van het beheer van de gelden van de vereniging.        

De Kascommissie '16 - '17 bestaat uit de volgende personen:

Jurrit Kuiken (Voorzitter)                        

Niels Venhuizen                                      

Jaco van Burgsteden                            

Winant Zwinderman