TeMa Online

Blockchain, de toekomst van alles?

  • Vereniging
  • 3 minuten (609 woorden)

Ongetwijfeld dat je hem afgelopen tijd in het nieuws voorbij hebt zien komen, de Bitcoin. Een digitale munt die alle critici de mond heeft gesnoerd. Een munt waar geen bank of overheid aan te pas komt. Maar hoe kan het zo zijn dat deze munt alsnog zoveel vertrouwen van de consument heeft? Dit alles heeft te maken met de techniek achter de Bitcoin: de zogenoemde Blockchain. Deze techniek zou net zo ingrijpend kunnen zijn als de ontdekking van het internet. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de Blockchain in de toekomst ook een rol gaat spelen bij jouw werkzaamheden.

 

Wat is de blockchain?

Ongetwijfeld dat je ooit voor een groepsopdracht Google Drive hebt gebruikt om samen in één bestand te werken. Het bestand wordt met alle groepsgenoten gedeeld en iedereen kan er gelijktijdig in werken, daarbij kan je direct de wijzigingen van anderen zien. De blockchain kan tot op zekere hoogte vergeleken worden met een spreadsheet op Google Drive. Het is namelijk niets anders dan een lijst, zoals in een spreadsheet, die gedeeld is met iedereen ter wereld. De lijst bevat gegevens en iedereen die meedoet krijgt een exacte kopie van die lijst. Iedereen kan zien wat er in staat en kan er wijzigingen in aanbrengen, die direct doorgevoerd worden en zichtbaar worden voor alle deelnemers.

De blockchain is dus een grote database die met iedereen gedeeld kan worden. Er zijn een aantal eigenschappen die de blockchain uniek, krachtig en zeer bruikbaar maken.

1.       Decentralisatie. De blockchain is decentraal en open. Dat wil zeggen dat alle deelnemers van het netwerk samen het eigendom gelijk verdelen en dat niemand exclusief eigenaar is. Hierdoor is machtsmisbruik onmogelijk en kan iedereen die dat wil deelnemen.  

2.     Onaanpasbaar. Aan de blockchain kunnen alleen nieuwe regels toegevoegd worden aan de onderkant van de lijst. Het is dus niet mogelijk om een verandering aan te brengen aan eerder toegevoegde regels.

3.    Anonimiteit. Deelnemers aan de blockchain hoeven niet hun echte naam te gebruiken. Ze zijn slechts een nummer.

4.  Transparantie. De blockchain geeft iedereen inzage in alle transacties, wat het controleerbaar maakt.  

Op dit moment wordt de blockchain hoofdzakelijk gebruikt voor transacties in de digitale valuta Bitcoin. Waar in dit geval een transactie wordt opgeslagen in de computer van beide partijen, zou het ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan online handtekeningen, stemmen of het  uitwisselen van een eigendomsakte of bestanden binnen de zorg.

Hiermee zijn de hoofdlijnen van de blockchain geschetst. Mocht je nou denken ‘een beetje extra uitleg kan geen kwaad’, dan zou onderstaande video nog uitkomst kunnen bieden.

https://www.youtube.com/watch?v=r43LhSUUGTQ

 

Blockchain en supply chain

Het grootste probleem waar bedrijven in complexe supply chains voornamelijk tegen aanlopen is het gebrek aan transparantie. Tegenwoordig hebben bedrijven verschillende leveranciers en klanten in verschillende landen, hiermee zijn supply chains veel complexer geworden. Het opsporen van een probleem kan lastig zijn en daar zou blockchain bij kunnen helpen.

De blockchain, waar de transacties geregistreerd worden, biedt bedrijven de mogelijkheid alles in real-time te monitoren. Het kan helpen bij het traceren van goederen en materialen binnen een bedrijf, maar ook binnen een gehele supply chain. De blockchain kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te registreren wanneer een product het bedrijf verlaat, wanneer het aankomt in een warehouse en wanneer het bij een retailer is aangekomen. Op deze manier kunnen alle partijen op de hoogte blijven en kan er in geval van moeilijkheden snel geanticipeerd worden. Daarnaast zorgt het systeem er ook voor dat alle partijen in de supply  chain zich aan afspraken houden. Kortom, de blockchain biedt de logistieke sector uitkomsten voor slimme contracten, facturering en uniforme data-uitwisseling.

 


Sfeerverslag TeMa Conference
16jan

Sfeerverslag TeMa Conference

Woensdag 22 november 2017 vond één van onze grootste evenementen plaats. Dit jaar in een geheel nieuw jasje en onder een andere naam,...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze partners