MSc. Technology and Operations Management

Bij de master Technology & Operations Management (TOM) wordt gekeken naar de volgende vraag:
‘How can firms and organizations use planning and the control of operations to meet customer needs during the entire life cycle of products and services? How can technological innovations contribute to gaining competitive advantage? How can resources be used efficiently?’

Deze master focust zich op het plannen en het beheersen van handelingen gedurende de hele levenscyclus van het product en services, en op het introduceren en ontwerpen van technische innovaties voor bedrijven. Kernaspecten zijn operations management concepten, fabrieksinrichtingen, planning, business process modelling en vermogensbeheer.

Afgestudeerden in Technology Operations Management zijn in staat om operations management problemen in technologie-intensieve industrieën te definiëren en analyseren en kunnen hiervoor oplossingsrichtingen en technische innovaties ontwikkelen en evalueren. Afgestudeerden kunnen nieuwe planning en beheersing concepten ontwikkelen om processen te verbeteren. Ze kunnen product- en procesinnovatie beoordelen op basis van hun impact op de sociale en technische systemen van een organisatie.

Onze partners