MSc. Supply Chain Management

‘How are world-class production, distribution and service organizations able to combine efficiency with fast delivery, reliability, quality and flexibility?’ Dit vereist een goed ontwerp, organisatie, controle en planning van de gehele supply chain. Dit is het vakgebied van Supply Chain Management.

Het programma focust zich op het ontwerp en de coördinatie van supply chains en op de planning en controle van supply chain operations. Daarnaast leer je ook omgaan met relevante trends. Kernaspecten zijn supply chain strategie, logistiek, netwerk ontwerp, coördinatie en samenwerking binnen de supply chain. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan de planning en controle van operaties in de productie, distributie en service environments. Bovendien zal je inzicht krijgen in improvement management.

Afgestudeerden van Supply Chain Management kunnen problemen rondom beslissingen met betrekking tot de supply chain definiëren, diagnosticeren en analyseren en effectieve oplossingen bedenken en evalueren. Met een mix van academische methoden en praktische toepasbaarheid kunnen studenten supply chain theorieën, modellen, methoden en best practices ontwikkelen om zo de kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid van de supply chain te vergroten en de bezorgtijd en efficiëntie in het order fulfilment process te verbeteren. 

Onze partners