Double Degree in Operations Management

Het 90 EC programma (in Groningen en aan de Newcastle University Business School, UK) stelt je in staat om je kennis en vaardigheden te verdiepen op het gebied van Operations Management, Technology Management en Supply Chain Management. Daarnaast verbetert het je algemene intellectuele ontwikkeling, inclusief de verbeterde capaciteit voor onderzoek, problemen oplossen, kritisch denken en analyse.

Je krijgt:

  • Gevorderde kennis van operations management in verschillende zakelijke omgevingen en culturele context als een middel ter verbetering van de prestaties van de organisatie.
  • De nodige specialistische kennis en vaardigheid die passen bij een loopbaan in operations management, technologie management, supply chain management, algemeen management en consultancy.
  • Persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden, zoals het schrijven van rapporten, presentatievaardigheden, werken in groepen, en een waardering van het werken in een multiculturele omgeving.
  • Geavanceerde onderzoeksvaardigheden, het vermogen om kritisch te evalueren en gebruik te maken van lopend onderzoek, en om direct een bijdrage aan organisaties en het onderzoekgemeenschap te leveren.


Onze partners