Algemene leden vergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur zijn halfjaarlijks secretarieel en financieel verslag uit. Deze bijeenkomst is de uitgelezen gelegenheid om de TeMa Bestuur vragen te stellen over hun beleid. Als bestuur van TeMa waarderen wij uw inbreng.