(H)ALV

Maandag 3 februari zal de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (H)ALV van TeMa plaatsvinden. Deze vergadering zal gehouden worden in Grand Café Time Out (Poelestraat 34-36). De inloop is vanaf 19:30 en de (H)ALV zal om 20:00 beginnen. 

De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging en vindt twee keer per jaar plaats. Elk lid van TeMa kan tijdens de ALV input leveren en vragen stellen aan het bestuur. Tijdens deze (H)ALV zal het bestuur het secretarieel en financieel halfjaarverslag presenteren. Hiermee worden leden op de hoogte gesteld van de vorderingen van het afgelopen half jaar. 

De benodigde stukken voor de (H)ALV zijn vanaf 27 januari te vinden op de website. De stukken zullen te vinden zijn onder ''Mijn TeMa > Officiële stukken''. Mochten er zich problemen voordoen bij het verkrijgen van de officiële stukken, stuur dan een e-mail naar secretary@temagroningen.nl om de stukken alsnog te krijgen.

We vragen je deze stukken van tevoren aandachtig door te nemen en mee te nemen naar de (H)ALV. Hopelijk zien we je daar op 3 februari!